Aruntara Riverside Boutique Hotel

โรงแรมอรุณธารา ริเวอร์ไซด์ บูติค

351/1 ถนนเจริญประเทศ, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ฝ่ายบริหาร: info@aruntarahotel.com
จองห้องพัก: rsvn@aruntarahotel.com
+66(0)53 235 111
+66(0)87 110 8008
 
โซเชียลมีเดีย